دلار امروز 259,500 ساعت 17:42

قیمت زنده دلار 259,500 ریال امروز یک آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:42:57 قیمت یورو 307,950 سیصد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 348,260 سیصد و چهل و هشت هزار و دویست و شصت ریال