دلار امروز 259,040 ساعت 17:42

قیمت زنده دلار 259,040 ریال امروز بیست و هفت آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:42:52 قیمت یورو 307,910 سیصد و هفت هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 350,300 سیصد و پنجاه هزار و سیصد ریال