دلار امروز 259,000 ساعت 18:13

قیمت زنده دلار 259,000 ریال امروز بیست و شش آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:13:58 قیمت یورو 305,910 سیصد و پنج هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 346,200 سیصد و چهل و شش هزار و دویست ریال