دلار امروز 258,530 ساعت 17:53

قیمت زنده دلار 258,530 ریال امروز بیست و پنج آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:53:28 قیمت یورو 313,010 سیصد و سیزده هزار وده ریال قیمت پوند 347,550 سیصد و چهل و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال