دلار امروز 258,030 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 258,030 ریال امروز بیست و شش آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:37:42 قیمت یورو 313,960 سیصد و سیزده هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 344,020 سیصد و چهل و چهار هزار وبیست ریال