دلار امروز 257,290 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 257,290 ریال امروز دوازده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:31:34 قیمت یورو 295,538 دویست و نود و پنج هزار و پانصد و سی و هشت ریال قیمت پوند 359,860 سیصد و پنجاه و نه هزار و هشت صد و شصت ریال