دلار امروز 257,020 ساعت 17:42

قیمت زنده دلار 257,020 ریال امروز بیست و چهار آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:42:33 قیمت یورو 312,010 سیصد و دوازده هزار وده ریال قیمت پوند 345,610 سیصد و چهل و پنج هزار و ششصد و ده ریال