دلار امروز 256,687 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 256,687 ریال امروز چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:32:56 قیمت یورو 295,367 دویست و نود و پنج هزار و سیصد و شصت و هفت ریال قیمت پوند 359,817 سیصد و پنجاه و نه هزار و هشت صد و هفده ریال