دلار امروز 256,520 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 256,520 ریال امروز هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:32:33 قیمت یورو 294,660 دویست و نود و چهار هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 358,340 سیصد و پنجاه و هشت هزار و سیصد و چهل ریال