دلار امروز 256,490 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 256,490 ریال امروز سیزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:32:42 قیمت یورو 294,930 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 360,430 سیصد و شصت هزار و چهار صد و سی ریال