دلار امروز 256,240 ساعت 17:44

قیمت زنده دلار 256,240 ریال امروز دوازده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:44:25 قیمت یورو 309,450 سیصد و نه هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 344,960 سیصد و چهل و چهار هزار و نه صد و شصت ریال