دلار امروز 256,200 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 256,200 ریال امروز بیست و هشت آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:09 قیمت یورو 302,910 سیصد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 348,620 سیصد و چهل و هشت هزار و ششصد و بیست ریال