دلار امروز 256,200 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 256,200 ریال امروز سی آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:36:37 قیمت یورو 303,118 سیصد و سه هزار و صد و هجده ریال قیمت پوند 347,270 سیصد و چهل و هفت هزار و دویست و هفتاد ریال