دلار امروز 256,200 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 256,200 ریال امروز بیست و نه آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:11 قیمت یورو 303,734 سیصد و سه هزار و هفتصد و سی و چهار ریال قیمت پوند 347,270 سیصد و چهل و هفت هزار و دویست و هفتاد ریال