دلار امروز 256,030 ساعت 18:10

قیمت زنده دلار 256,030 ریال امروز شانزده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:10:18 قیمت یورو 309,900 سیصد و نه هزار و نه صد ریال قیمت پوند 350,340 سیصد و پنجاه هزار و سیصد و چهل ریال