دلار امروز 255,990 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 255,990 ریال امروز هشت مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:34:34 قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,578 سیصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد و هفتاد و هشت ریال