دلار امروز 255,990 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 255,990 ریال امروز هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:32:26 قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,914 سیصد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و چهارده ریال