دلار امروز 255,970 ساعت 17:49

قیمت زنده دلار 255,970 ریال امروز هفده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:49:48 قیمت یورو 311,010 سیصد و یازده هزار وده ریال قیمت پوند 347,090 سیصد و چهل و هفت هزار ونود ریال