دلار امروز 255,450 ساعت 17:42

قیمت زنده دلار 255,450 ریال امروز سه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:42:49 قیمت یورو 303,470 سیصد و سه هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 349,890 سیصد و چهل و نه هزار و هشت صد و نود ریال