دلار امروز 255,189 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 255,189 ریال امروز بیست و نه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:31 قیمت یورو 313,420 سیصد و سیزده هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 341,240 سیصد و چهل و یک هزار و دویست و چهل ریال