دلار امروز 254,680 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 254,680 ریال امروز سیزده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:22 قیمت یورو 309,840 سیصد و نه هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 354,190 سیصد و پنجاه و چهار هزار و صد و نود ریال