دلار امروز 254,470 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 254,470 ریال امروز یک دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:53 قیمت یورو 306,510 سیصد و شش هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 341,820 سیصد و چهل و یک هزار و هشت صد و بیست ریال