دلار امروز 251,740 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 251,740 ریال امروز بیست و نه بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:13 قیمت یورو 304,200 سیصد و چهار هزار و دویست ریال قیمت پوند 360,280 سیصد و شصت هزار و دویست و هشتاد ریال