دلار امروز 250,710 ساعت 18:36

قیمت زنده دلار 250,710 ریال امروز چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:36:17 قیمت یورو 288,215 دویست و هشتاد و هشت هزار و دویست و پانزده ریال قیمت پوند 349,040 سیصد و چهل و نه هزار وچهل ریال