دلار امروز 250,570 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 250,570 ریال امروز پنج آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:39:59 قیمت یورو 296,110 دویست و نود و شش هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 336,970 سیصد و سی و شش هزار و نه صد و هفتاد ریال