دلار امروز 250,560 ساعت 17:46

قیمت زنده دلار 250,560 ریال امروز چهار آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:46:31 قیمت یورو 296,960 دویست و نود و شش هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 341,110 سیصد و چهل و یک هزار و صد و ده ریال