دلار امروز 250,030 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 250,030 ریال امروز ده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:44 قیمت یورو 299,801 دویست و نود و نه هزار و هشت صد و یک ریال قیمت پوند 341,120 سیصد و چهل و یک هزار و صد و بیست ریال