دلار امروز 250,010 ساعت 17:50

قیمت زنده دلار 250,010 ریال امروز دو اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:50:25 قیمت یورو 298,650 دویست و نود و هشت هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت پوند 358,350 سیصد و پنجاه و هشت هزار و سیصد و پنجاه ریال