دلار امروز 249,840 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 249,840 ریال امروز بیست و شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:03 قیمت یورو 302,710 سیصد و دو  هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 364,210 سیصد و شصت و چهار هزار و دویست و ده ریال