دلار امروز 249,750 ساعت 17:59

قیمت زنده دلار 249,750 ریال امروز بیست و هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:59:42 قیمت یورو 302,990 سیصد و دو  هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 361,920 سیصد و شصت و یک هزار و نه صد و بیست ریال