دلار امروز 249,750 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 249,750 ریال امروز بیست و هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:42 قیمت یورو 302,960 سیصد و دو  هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 355,590 سیصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و نود ریال