دلار امروز 248,550 ساعت 17:50

قیمت زنده دلار 248,550 ریال امروز بیست و یک دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:50:19 قیمت یورو 303,660 سیصد و سه هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 341,360 سیصد و چهل و یک هزار و سیصد و شصت ریال