دلار امروز 248,519 ساعت 17:41

قیمت زنده دلار 248,519 ریال امروز هفت اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:41:59 قیمت یورو 304,289 سیصد و چهار هزار و دویست و هشتاد و نه ریال قیمت پوند 361,719 سیصد و شصت و یک هزار و هفتصد و نونزده ریال