دلار امروز 248,480 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 248,480 ریال امروز بیست و سه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:23 قیمت یورو 301,810 سیصد و یک هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 341,380 سیصد و چهل و یک هزار و سیصد و هشتاد ریال