دلار امروز 248,319 ساعت 17:45

قیمت زنده دلار 248,319 ریال امروز هشت اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:45:28 قیمت یورو 304,089 سیصد و چهار هزار وهشتاد و نه ریال قیمت پوند 361,519 سیصد و شصت و یک هزار و پانصد و نونزده ریال