دلار امروز 248,190 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 248,190 ریال امروز شش اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:35:58 قیمت یورو 303,920 سیصد و سه هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 360,740 سیصد و شصت هزار و هفتصد و چهل ریال