دلار امروز 248,030 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 248,030 ریال امروز نوزده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:21 قیمت یورو 292,990 دویست و نود و دو  هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 364,790 سیصد و شصت و چهار هزار و هفتصد و نود ریال