دلار امروز 247,530 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 247,530 ریال امروز هشت آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:13 قیمت یورو 296,149 دویست و نود و شش هزار و صد و چهل و نه ریال قیمت پوند 331,240 سیصد و سی و یک هزار و دویست و چهل ریال