دلار امروز 247,177 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 247,177 ریال امروز بیست و پنج تیر هزار و چهارصد ساعت 18:31:50 قیمت یورو 295,037 دویست و نود و پنج هزار وسی و هفت ریال قیمت پوند 345,247 سیصد و چهل و پنج هزار و دویست و چهل و هفت ریال