دلار امروز 245,510 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 245,510 ریال امروز نه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:45 قیمت یورو 293,510 دویست و نود و سه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 336,700 سیصد و سی و شش هزار و هفتصد ریال