دلار امروز 245,000 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 245,000 ریال امروز هفده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:16 قیمت یورو 288,930 دویست و هشتاد و هشت هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 341,490 سیصد و چهل و یک هزار و چهار صد و نود ریال