دلار امروز 241,900 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 241,900 ریال امروز چهار اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:35:06 قیمت یورو 292,310 دویست و نود و دو  هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 347,730 سیصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و سی ریال