دلار امروز 241,135 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 241,135 ریال امروز بیست و یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:39:47 قیمت یورو 291,135 دویست و نود و یک هزار و صد و سی و پنج ریال قیمت پوند 348,890 سیصد و چهل و هشت هزار و هشت صد و نود ریال