دلار امروز 239,920 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 239,920 ریال امروز سی خرداد هزار و چهارصد ساعت 18:33:48 قیمت یورو 279,596 دویست و هفتاد و نه هزار و پانصد و نود و شش ریال قیمت پوند 335,140 سیصد و سی و پنج هزار و صد و چهل ریال