دلار امروز 239,140 ساعت 17:45

قیمت زنده دلار 239,140 ریال امروز دوازده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:45:08 قیمت یورو 291,436 دویست و نود و یک هزار و چهار صد و سی و شش ریال قیمت پوند 340,390 سیصد و چهل هزار و سیصد و نود ریال