دلار امروز 238,740 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 238,740 ریال امروز سیزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:59 قیمت یورو 289,510 دویست و هشتاد و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 332,230 سیصد و سی و دو  هزار و دویست و سی ریال