دلار امروز 235,000 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 235,000 ریال امروز هجده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:27 قیمت یورو 277,500 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال قیمت پوند 346,080 سیصد و چهل و شش هزار وهشتاد ریال