دلار امروز 232,110 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 232,110 ریال امروز ده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:20 قیمت یورو 281,010 دویست و هشتاد و یک هزار وده ریال قیمت پوند 330,110 سیصد و سی هزار و صد و ده ریال