دلار امروز 230,385 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 230,385 ریال امروز بیست و هفت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:21 قیمت یورو 277,910 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 313,360 سیصد و سیزده هزار و سیصد و شصت ریال