دلار امروز 224,250 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 224,250 ریال امروز چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:42 قیمت یورو 273,510 دویست و هفتاد و سه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 320,600 سیصد و بیست هزار و ششصد ریال